Knihovna

Knihovna

otevřeno:

středa   -   16:00 - 18:00

 

Historie a současnost knihovny Doksy
 
Svoje počátky měla knihovna již před rokem 1924 ve Federaci dělnické tělovýchovné jednoty. Tato organizace původně vlastnila 172 svazků knih, které pak spolu s příslušenstvím předala dne 24.února 1924 obci Doksy. Knihy se nejprve půjčovaly v prostorách Sokolovny (její budova byla zbourána v 50 letech 20. století). Později fungovala v budově místní školy, v domě Ing. Miloslava Pavelky čp. 14 v ulici U Kapličky, potom v budově čp.157 v ulici Družstevní. Po rekonstrukci budovy Obecního úřadu čp. 305 se knihovna přestěhovala do nových prostor v 1.patře této budovy.
 
Prvním knihovníkem v obci byl p. Holeček. Následovala jej celá řada dalších občanů, kteří díky své obětavosti šířili a nadále šíří „kulturu knihy“ mezi ostatní obyvatele. Jmenovitě
p. Luksík, p. Merhaut s manželkou, pí. Vršecká, pí. Burgrová, pí. Švancarová, pí. Řezáčová, a pí. Junová se svoji snachou pí. Junovou.
 
Dnes je připraveno pro čtenáře velké množství knih a celá řada nejrůznějších časopisů.
Stačí si jen vybrat.
 
 
Marta Pospíšilová
kronikářka obce