Klub důchodců

25 let trvání činnosti

Klubu důchodců Doksy

 
V měsíci říjnu 2011 uspořádal Obecní úřad Doksy kulturní nedělní odpoledne pro členy Klubu důchodců Doksy a to při příležitosti
25 let od vzniku tohoto klubu.
Vznik klubu připomněl ve svém projevu současný předseda samosprávy tohoto klubu pan Josef Hyský. Stejně tak starosta obce Jiří Junek, který uvedl letitou spolupráci obce a klubu při společenských akcí pro starší občany a přislíbil budoucí podporu činnosti klubu ze strany obce. Na počátku byl nápad dvou důchodkyň, které postupně získaly další 4 ženy a dva muže, kteří stáli u zrodu dnes již 25 leté činnosti klubu. V roce 1986 byly za pomoci obce rekonstruovány prostory v bývalém činžovním domě a vznikla samospráva klubu s počtem 13-ti stálých členů. Ta byla a je hlavním pilířem činnosti, neboťˇzajišťuje pravidelný servis pro příchozí spoluobčany do prostor klubu a to nejméně 2x týdně. Stejně tak organizuje různé zájezdy za kulturou a také společné výlety po krajích českých a i do zahraničí.  Od roku 2007 se již členové klubu scházejí v nově rekonstruovaných prostorách budovy Obecního úřadu Doksy.  Činnost klubu byla od svého vzniku vždy podporována představiteli obce a stejně tak je tomu i v současné době. Také díky tomu je klub stále aktivní a pravidelně ho navštěvuje velké množství občanů obce z řad důchodců. Tato pravidelná činnost by však nebyla možná bez aktivní činnosti samosprávy, kdy její členky zajišťují pro každý otevírací den občerstvení a servis pro všechny příchozí. V těchto prostorách organizuje obecní úřad ve spolupráci se samosprávou klubu každoročně setkání s jubilanty a předvánoční posezení s občany starších 80 let. Zda bude také v budoucnu činnost klubu fungovat na dosavadní úrovni bude záležet na aktivitě nových, mladších členů klubu hlavně v samosprávě, tedy v jeho chodu a organizaci.