#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Kalendář svozu odpadu

Po Út St Čt So Ne
1 2
    Komunál měsíční
    Komunál týdenní
    Tříděný odpad
3
    Tříděný odpad
4 5 6 7
8 9
    Komunál 14 denní
    Komunál týdenní
10 11
    BIO odpad
12 13 14
15 16
    Komunál týdenní
17 18 19 20 21
22 23
    Komunál 14 denní
    Komunál týdenní
24 25
    BIO odpad
26 27 28
29 30
    Komunál týdenní
1
    Tříděný odpad
2 3 4 5

Kultura a sport

kultura a sport

Sportovní hala

Sportovní hala

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Obsah

 

Významnou roli v životě každé vesnice hrály hospody. Zde se shromažďovala zejména její mužská část , uzavíraly se obchody, sázky a zvláště někteří zde trávili velkou část svého života. Ani Doksy nebyly výjimkou.

V roce 1848 zde stálo 51 domů s 3l5 obyvateli. Ale již v roce 1900 se počet domů zvýšil na 126 a žilo zde 1.072 obyvatel. V r.1940 bylo 266 domů s 1.470 obyvateli. V roce 2000 bylo spočteno 371 domů s 1071 obyvateli.

Na tak malou obec je těchto hospod " tak akorát" a následující řádky Vás seznámí s jejich historií, ale i s jejich bývalými i současnými majiteli.

1. 
Majitel lomů Václav Voráček měl syna Josefa Voráčka, který spolu s manželkou Marií pro kameníky vybudovali hostinec v čp.70 a otevřel jej v roce 1878 s názvem " Ve skále".
Roku l894 Marie ovdověla. Dne 8.6.1906 hostinec od ní koupil p.Rudolf a Božena Votavovi.
Nájemci hostince byli: od r.1909 p. Hořejší Josef, od r.1911 p. Princlík Antonín, od r.1924 p. Jungr Ferdinand z Dobré.
Dne 21.9.1931 hostinec odkoupila Firma p. Urbana Emanuela z Unhoště.
Nájemci hostince byli: od r.1935 p. Ševčík Václav, od r.l936 p. Růžička Jaroslav, od r.1938 p. Techmajer Karel, od r.1939 p. Froněk Václav, od r. 1939 p. Večerník Václav, od r.1939 p. Srb František, od r.1941 pí. Srbová Alžběta.
Hostinská činnost zde byla zrušena 4. 3. 1953. 

2. 
Dům čp. 77 Volíčkova ul. vlastnili Antonín a Marie Jirasovi.
Od nich jej koupil r.1874 Jan a Petronila Fojtovi.
Od 1. 12. 1904 zde pak provozovali hostinskou činnost p. Fojt Antonín a Marie.

3. 
Doksy čp.122 - " U Brejníků"
Původním majitelem tohoto hostince byl od 30. 11. 1901 p. Skružný Rudolf.
Nájemci byli : od r. 1921 p. Čermák Bohumil, od r. 1922 p. Vlach Václav.
Novými majiteli se stali od 11. 2. 1926 Karel a Kateřina Brejníkovi. Miloslav Brejník zde byl uváděn jako majitel od 6. 3. 1940 do r.1960. V následujících letech zde hostinskou činnost provozovala Jednota Kladno a to do roku l990, kdy byl hostinec vrácen zpět p. Brejníkovi.
Od roku 1992 je novou majitelkou p. Jaroslava Staňková.

4. 
Doksy - Karlovarská 37 -" Na Krahulci
Ještě před rokem l865 objekt vlastnil p. Jan Šreibr.
V tomto roce jej od něj koupili Josef a Barbora Fuxovi. Měli 8 ještě nezletilých dětí (Marii, Antonína, Emanuela, Miladu, Zdeňku, Boženu, Josefa, Bedřicha), když 8. 4. 1897 jejich otec náhle zemřel.
Dědicové objekt r. 1899 t.zv. "Trhovou smlouvou" prodali firmě Parostrojní pivovar a sladovna Kročehlavy - Kladno p. Zacharu Šebestiánovi (do Kladna se přistěhoval r.1880 ze Žebráku se svou ženou. Zemřel ale brzy, ve 46 letech.)
Po jeho smrti objekt zdědil 28.4.1901 jeho syn Ing.Otakar Zachar (nar.16.3.1870 v Žebráku.)
Ing. Otakar Zachar studoval nejprve na reálce. Potom začal studovat chemii na Českém vysokém účení technickém v Praze. V Třeboni a na Kladně se vyučil sladovnickému řemeslu.
Podnikl řadu studijních cest zaměřených na pivovarnictví, chemii a alchymii do Dánska, Holandska, Německa, Itálie, Polska, Ruska, Skandinávie, Anglie a Francie.
V roce 1895 se ujímá, jako 25letý, funkce správce Kročehlavského pivovaru, založeného r.1865, jehož majitelem byl Řád benediktinů".
Po otci zdědil veliký majetek, který mu pomohl ke studiu, vědeckému bádání, literární činnosti a podporování umělců.
Svým nákladem vydal několik beletristických prací, které mu vyzdobili významní výtvarníci, především jeho přítel Mikoláš Aleš, jehož se Ing. Otakar Zachar stal mecenášem.
Napsal také řadu písní, které zhudebnil V. J. Novotný. Napsal knihu "O alchymii a českých alchymistech". Byl autorem divadelních her: Harmonie, Na šachtě. V r. 1907-11 se stává vydavatelem, majitelem i redaktorem neodvislého týdeníku pivovarského Sládek a redaktorem pokrokového časopisu pro mládež Jaro. Založil Národní jednotu Kladenskou.
V roce 1915, jako 45letý se oženil s Pavlou Veverkovou, herečkou Vinohradského divadla. Umírá v 51 letech dne 21. 11. 1921 při cestě z Berouna do Kladna.
Objekt v Doksech "Na Krahulci" začali Zacharové přestavovat 11. 11. 1899. Pronájemcem byl: od 27. 6. 1906 p. Jan Hrabák, od 6. 7. 1911 p. Bárta Václav a od 6. 3. 1913 p. Princlík Antonín.
Novým majiteli se po smrti Ing.Zachara stali od 13. 11. 1922 Václav a Marie Melenovi.
Později p. Melen Tomáš, který se vrátil po 18ti letech z Ameriky.
Pronájemcem byl: od 8. 5. 1924 p. Frýda Václav, od 28. 7. 1924 p. Reichl František a od 23. 2. 1925 p. Doksanský Antonín.
Dalšími majiteli se stali od 4. 4. 1925 Antonín a Marie Doksanských.
Pronájemcem byla od 19. 10. 1926 p. Brožová Anežka.
Tito majitelé pak hostinec prodali 31. 10. 1929 p. Rudolfu a Marii Zímovým.
Ti v roce 1932 přistavěli " zprava" další část hostinské budovy.
1. 3. 1950 byl hostinec dán pod "národní správu".

5. 
Doksy č.98/157 Družstevní ul. - p. Drvota Václav byl majitelem od 21. 1. 1921. 
Pronájemcem byli: od r. 1921 p. Marek Václav a od r. 1922 p. Hrabánek Karel.
Novou majitelkou se stala dne 27. 11. 1926 p. Křenková Blažena.
Pan Josef Řezáč od ní hostinec koupil 6. 10. 1928. 
Po r.1945, kdy se odstěhoval do "pohraničí", pronajal restauraci p. Snopové Marii a jejím 2 dcerám - říkalo se tam "U tří veverek". Provoz hostince ukončil den 6. 10. 1949. 

6. 
František Jirásek - U Kapličky čp.17 byl majitelem od 12. 2. 1902. 
Nájemcem byli: od r. 1920 p. Purnoch , od r. 1924 p. Tůma, od r. 194O p. Slezák Antonín, od r. 1946 p. Aubrechtová Růžena a od r. 1947 p. Weinpurtová Božena.

7. 
Doksy čp. 53 Družstevní ul. - majitelem byl od 7. 5. 1902 p.Václav Langr (živnost měla v podtitulu "podávání pokrmů, výčep piva, držení dovolených her a přechovávání cizinců").

8. 
Doksy čp. 125 - majitel byl od 8. 6. 1903 p.Václav Melen (stáčení piva do lahví).

9. 
Na Plůtku - "Kolotoč" Doksy č.250
Povolení ke stavbě "kantiny" dostala p. Karla Sklenářová dne 24. 9. 1934. Povolení k obývání jí bylo uděleno 1. 6. 1935 a zároveň budově bylo přiděleno čp.250.
Hostinec pak v březnu 1936 přestavěl p. Sklenář Jindřich.
Pronájemci byli: od r. 1937 p. Kníže Rudolf, od r. 1949 p. Knížetová Otýlie.
Roku 1965 se stal vedoucím této restaurace p.Vlastimil Landa. Od této doby hostinec nabyl postupně nejen celostátního, ale i mezinárodního věhlasu.
V roce 1968 byl hostinec přestavěn na "Motorest Na Plůtku". V roce 1974 se přistavěla kavárna Kačák a v okolí "obří sudy" pro ubytování.
Současným majitelem této restaurace je p. Jaroslav Landa, který objekt koupil 19. 9. 1991 od původní majitelky, kterou byla p. Karla Sklenářová.

10. 
Vinárna U Šefčíků, ul. Václ. Melena 201 - majitelka Ivana Šefčíková.
Vinárnu navštěvují spokojení hosté již od října 1992. 

11. 
Restaurace "V Zahrádkách" - paní Ilona Filipová.
Její atmosféru můžeme vychutnávat každou letní sezónu již od r.1998.

 

12. 
Restaurace Maštal - restaurace Maštal byla otevřena 17.10.2004 a vznikla přestavbou původní stavby ze 17.století. Budova byla dříve součástí čp.20 a nyní má čp. 412.


 

z kroniky obce a okresních archivů
vypsala Marta Pospíšilová - kronikářka