Komunální služby

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí 27.5.
Úterý 28.5.
      Komunál týdenní

Středa 29.5.
Čtvrtek 30.5.
Pátek 31.5.
Sobota 1.6.
Neděle 2.6.
Pondělí 3.6.
Úterý 4.6.
      Komunál 14 denní

      Komunál měsíční

      Komunál týdenní

      Tříděný odpad

Středa 5.6.
      Tříděný odpad

Čtvrtek 6.6.
      BIO odpad

Pátek 7.6.
Sobota 8.6.
Neděle 9.6.
Pondělí 10.6.
Úterý 11.6.
      Komunál týdenní

Středa 12.6.
Čtvrtek 13.6.
Pátek 14.6.
Sobota 15.6.
Neděle 16.6.
Pondělí 17.6.
Úterý 18.6.
      Komunál 14 denní

      Komunál týdenní

Středa 19.6.
Čtvrtek 20.6.
      BIO odpad

Pátek 21.6.
Sobota 22.6.
Neděle 23.6.
Pondělí 24.6.
Úterý 25.6.
      Komunál týdenní

Středa 26.6.
Čtvrtek 27.6.
Pátek 28.6.
Sobota 29.6.
Neděle 30.6.